RG11 easy​

בנוסף למערכת ההורדה וההרמהבדגם זה ניתן לבצע גם שינוי כיוון בעזרת ידית מובנית.

 

יכולת הרמה עד 30 מטר ועד 140 ק"ג

 

מקסימום ירידה עד 300 מטר

במהירות של 0.7 מטר לשנייה.

 

עד 280 ק"ג!!!

   EN 341: 2011 EN 1496:2007

היבואן הרשמי של חברת מיטלמן בישראל