מדיניות האיכות​

חברת מעוף עובדים בגובה בע"מ , מאמצת בזאת את התקן לניהול האיכות ISO 9001, וזאת במטרה לספק ללקוחותיה שירות מקצועי ואיכותי בתחומי

 

ביצוע עבודות והתקנות מורכבות בגובה

 

מעוף עובדים בגובה בע"מ חותרת ושואפת למצוינות ומקצועיות בכל תחומי פעילויותיה תוך שמירה על יחסים הוגנים עם הלקוחות לטווח ארוך.

 

מעוף עובדים בגובה בע"מ רואה בשביעות רצון הלקוח חשיבות עליונה להצלחתה ולקיומה, ועושה הכול על מנת לעמוד בדרישותיו כמוסכם איתו.

 

מעוף עובדים בגובה בע"מ רואה במשאב האנושי את הנכס החשוב ביותר להגשמת יעדי החברה. הנהלת החברה ועובדיה מחויבים לפעול בכל תחומי העיסוק, תוך מזעור הסיכונים העסקיים והקצאת המשאבים הנדרשים למימוש מטרות האיכות שנקבעו.   

 

מעוף עובדים בגובה בע"מ מבקרת באופן מתמיד את איכות השירות ואת האפקטיביות של מערכת ניהול האיכות, וזאת לשם יצירת הליך שיפור מתמיד.

 

מעוף עובדים בגובה בע"מ מקצה את מירב המשאבים הנדרשים לאספקת שירות איכותי, תוך עמידה בכלל דרישות עפ"י דין ודרישות התקינה הרלוונטיות. 

 

גיא    גוטשלק

מנכ"ל החברה

ספק מורשה של משרד הביטחון​